ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Flaix Sectorial del sector de l'aigua

Informes sectorials

El Flaix Sectorial de Catalunya dedicat al a l'aigua ofereix una visió ràpida i actualitzada de l'estat del sector.

El nombre d'empreses, el pes de la seva activitat en l'economia catalana i els principals segments on treballa són algunes de les dades que hi podem trobar. També la mida de les empreses i on s'ubiquen; però sobretot podem conèixer els principals reptes de futur que encaren les companyies del sector de l'aigua a Catalunya.

Flaix Sectorial del sector de l'aigua

Flaix Sectorial del sector de l'aigua

Aquestes són les principals conclusions del sector:

  • Catalunya compta amb més de 400 empreses en el sector de l’aigua, amb una facturació agregada de 4.480 milions d’euros
  • L’activitat d’aquest sector equival al 2,2% del PIB català
  • El 94% de les empreses del sector són petites i mitjanes
  • Pràcticament la meitat de la facturació del sector (45,7%) la generen les empreses dedicades al disseny i/o fabricació d’equips, productes i solucions pel cicle integral de l’aigua
  • Els serveis d’explotació (37,6% de la facturació) i els serveis intensius en coneixement (16,8% de la facturació) són els altres segments principals
  • La ciutat de Barcelona concentra el 21% de les empreses del sector de l’aigua
  • La qualitat de l’aigua, la remunicipalització, la qualitat de les infraestructures o la indústria 4.0 són alguns dels reptes de futur del sector

Per a més informació, accedeix al resum executiu de l’informe del sector: 12 reptes estratègics pel sector de l’aigua a Catalunya.

Presentacions