El Catalan Water Partnership tanca un acord amb el clúster de l’aigua més gran dels Estats Units