La Generalitat identifica 1.300 startups catalanes que generen 13.800 llocs de treball