La facturació de l’e-commerce a Catalunya ja equival a l’1,5% del PIB, segons un estudi d’ACCIÓ