Els clústers Foodservice i Food N’Nutrition es fusionen per guanyar massa crítica