Una investigadora impulsa una tecnologia per reciclar les membranes usades de les dessaladores i aprofitar-les en altres tractaments d’aigües