450 empreses catalanes es beneficiaran de la suspensió dels aranzels dels Estats Units