La Generalitat comptarà amb un pavelló físic i virtual a l’ISE per impulsar el sector audiovisual català