Un investigador català crea un software de realitat virtual per visualitzar proves mèdiques en 3D