Creixen un 20% les empreses dedicades a la ciberseguretat a Catalunya el 2021