Barcelona se situa com el 5è ‘hub’ de startups de la Unió Europea