Més de 500 empreses catalanes es poden beneficiar del desbloqueig de les operacions bancàries d’Algèria