Creen un filtre ceràmic imprès en 3D que elimina els micro plàstics de l’aigua residual