Catalunya participa a la primera assemblea general de l’Aliança Europea de Semiconductors celebrada a Alemanya