Les empreses de nanotecnologia facturen a Catalunya més de 430 milions d’euros