Catalunya té 772 empreses de l’àmbit de la salut mental i l’autonomia personal, que representen gairebé el 4% del PIB