ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

El sector de la salut mental i l'autonomia personal a Catalunya

Informes sectorials

Què en saps de la salut mental i l’autonomia personal? A Catalunya ja hi ha 772 empreses dedicades en aquest àmbit i que representen gairebé el 4% del PIB. Una indústria formada pels subsectors de les Digitals Health, les tecnologies mèdiques, els proveïdors de serveis i la indústria farmacèutica.

El sector de la salut mental i l'autonomia personal a Catalunya

La salut mental és un element clau per a la competitivitat de les economies i les empreses, ja que influeix en la capacitat dels individus per treballar de manera productiva i contribuir a la seva comunitat. A més, té un gran impacte en l'autonomia personal.

A escala global, 450 milions de persones pateixen trastorns mentals que els dificulten la vida i això representa el 12,5% de tots els problemes de salut. Malauradament, a Catalunya les dades de salut mental també són poc positives. Aproximadament 1 de cada 4 persones (de més de 14 anys) té malestar emocional i gairebé 1 de cada 10 té diagnosticada una depressió moderada o greu.

Tal i com indica l’informe la Salut mental i l’autonomia personal a Catalunya, elaborat per ACCIÓ amb la col·laboració del Clúster de la Salut Mental, ja hi ha 772 empreses dedicades en aquest àmbit a casa nostra que donen feina a 62.104 persones. En termes d’ocupació, de fet, el 70% dels treballadors formen part d'empreses proveïdores de serveis.

Es tracta d’un sector que, amb una facturació de més de 9.200 milions d’euros, representa el 3,79% del PIB català i està format per quatre subsectors: les Digital Health, les tecnologies mèdiques, els proveïdors de serveis i la indústria farmacèutica i complementària. Aquest darrer segment, de fet, genera gairebé la meitat de la facturació (48%).

Les tendències de mercat i tecnològiques

A banda de tendències socials com l'auge de les activitats inclusives, la millora del benestar, l’atenció a domicili o l’augment de la solitud, l’estudi també destaca algunes tendències de mercat clau. Estem parlant del design for all -productes que poden ser utilitzats per tothom-, nous models d’habitatge, l’atenció centrada en la persona, el valor compartit o les teràpies complementàries.

El sector també està afectat per tendències tecnològiques globals relacionades amb la telemedicina i la teleassistència, les tecnologies de la llar i les immersives, la robòtica, la impressió 3D, l’alimentació funcional o els wearables.

La salut mental a Catalunya

Un ecosistema molt ampli

Una de les característiques principals del sector a Catalunya és la forta presència de l'àmbit públic. Hospitals, centres de formació i de recerca, serveis socials o iniciatives impulsades des de l’administració pública, com els clústers, conformen una important concentració d'entitats públiques omnipresents i amb un pressupost tancat.

Totes elles coexisteixen amb universitats, organitzacions empresarials, centres Tecnio, fundacions i associacions i fires especialitzades per donar resposta als grans reptes de futur del sector.

Vols saber-ne més? Descarrega l'estudi complet de la Salut mental i l’autonomia personal a Catalunya.