El sector de la salut mental i l'autonomia personal a Catalunya