A Silicon Valley es viu i es valora molt la disrupció