ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Panamà crea un nou reglament per importar productes alimentaris

Alertes de comerç internacional

Panamà ha aprovat un nou reglament de productes alimentaris nacionals i importats i ha iniciat la creació de l'Agència Panamenya d'Aliments.

01/10/2021
Alerta de comerç internacional

Alerta de comerç internacional

El passat 29 de setembre de 2021 es va crear l’“Autoridad Panameña de Alimentos, APA”, que deroga l’AUPSA (Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos). Aquesta nova agència es va posar en funcionament l’1 d’octubre de 2021 i:

 • S’aplica a tots els tràmits relatius a la producció agroindustrial i industrial d'aliments, exportació i importació d'aliments, trànsit i transbordament. També s’aplica a les matèries primeres, ingredients, additius alimentaris, productes i subproductes d'origen animal, vegetal i mineral per a usos alimentaris, necessaris per a la producció agroindustrial i industrial d'aliments nacionals i importats.
 • Els tràmits continuaran sent digitals a través de l’SIT (SISTEMA INTEGRADO DE TRAMITES).
 • S’establiran tarifes pels diferents serveis, que es publicaran properament a l'Agència Paneña de Alimentos
 • Tot producte alimentari que es distribueixi o comercialitzi envasat o embotellat, amb marca de fàbrica i nom determinat, així com els suplements alimentaris que NO continguin propietats terapèutiques, que es produeixin, importin o comercialitzin a la República de Panamà, hauran de comptar amb registre sanitari.
 • La informació per a registre es podrà presentar de forma digital, però ha de ser capaç de ser verificable.

 

Punts importants

 • IMPORTANT: els aliments registrats davant l’AUPSA mantindran la seva vigència per a la seva comercialització i importació, i es concedeixen les pròrrogues següents:
 • Per a aquells registres inscrits entre els anys 2006 al 2010, han de sol·licitar la pròrroga abans de l'1 de juny de 2022.
 • Per a aquells registres inscrits entre els anys 2011 al 2015, han de sol·licitar la pròrroga abans de l'1 de juny de 2023.
 • Per a aquells registres inscrits entre els anys 2016 al 2021, han de sol·licitar la pròrroga abans de l'1 de juny de 2024.
 • L’IMPORTADOR d'aliments haurà de notificar la importació de la càrrega amb un període mínim de 48 hores prèvies a l'arribada.
 • IMPORTACIÓ DE MATÈRIA PRIMERA: matèria primera, ingredients o additius utilitzats a la indústria d'aliments, NO REQUERIRAN registre sanitari, però hauran de presentar una certificació sanitària del país d'origen expedida per l'autoritat competent, o una certificació equivalent reconeguda internacionalment que pugui ser avalada per les autoritats competents de Panamà que demostri la innocuïtat alimentària.

Enllaços d’interès

 

Nota: Totes les dades tenen finalitat informativa. L'empresa és manté com l'única responsable per l'ús de la informació i els resultats de la mateixa. És obligació de l'empresa verificar la informació abans d'utilitzar-la. ACCIÓ no es fa responsable de cap dany causat per l’ús de la informació.

Serveis relacionats

Oficina tècnica de barreres a la internacionalització

Cap obstacle podrà aturar el teu negoci internacional

Pàgines relacionades