ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Abu Dhabi anuncia un nou reglament per la comercialització de begudes alcohòliques

Alertes de comerç internacional

El 6 d’octubre de 2022 el Departament de Cultura i Turisme d’Abu Dhabi va publicar una circular sobre el nou reglament de venda i distribució de begudes alcohòliques.

Alerta de comerç internacional

Alerta de comerç internacional

La nova llei del Departament de Cultura i Turisme d’Abu Dhabi (DCT-Abu Dhabi) inclou diversos requisits tècnics sobre la manipulació, els ingredients, l’etiquetatge i el transport, entre d’altres, de les begudes alcohòliques. A més, s’inclouen especificitats concretes que cal complir per determinades begudes, en concret, el vi i la cervesa. De moment aplica només a Abu Dhabi, tot i que s’espera que s’estengui a la resta del país.

Aquestes pautes s’han desenvolupat per garantir la seguretat, tant dels consumidors de begudes alcohòliques com dels proveïdors, a més de millorar els estàndards de qualitat en la indústria del turisme.

En què consisteix el nou reglament?

Les botigues minoristes i empreses de distribució són les que han de complir el nou reglament. El DCT-Abu Dhabi concedeix sis mesos a partir de la data de publicació de la circular perquè aquestes empreses s’adaptin a la normativa. Per tant, serà de compliment obligatori a partir del 6 d’abril de 2023.

1. Normativa per les begudes alcohòliques en general

1.1 Composició i ingredients:

 • El grau alcohòlic mínim ha de ser del 0,5%.
 • L’alcohol etílic i els destil·lats utilitzats en l’elaboració de begudes alcohòliques seran exclusivament d’origen agrícola i no inclouran alcohol d’origen sintètic ni cap altre alcohol d’origen no agrícola.
 • El producte ha de ser preparat i manipulat sota condicions sanitàries adequades, que permetin mantenir la integritat i qualitat del producte.
 • Els residus de plaguicides en el producte final no han d’excedir els límits màxims permissibles de residus per aliments definits per la Comissió del Codex Alimentarius o per altres referències internacionals.
 • El producte ha d’estar lliure de microorganismes patògens, així com de les seves secrecions, en quantitats que puguin ser perjudicials per la salut del consumidor.
 • El producte haurà d’estar lliure de metanol i d’altres alcohols tòxics.

1.2 Normativa de producció, embalatge, transport i emmagatzematge

 • El producte es fabricarà segons U.A.E/GSO 1694: Principis generals d’higiene alimentària.
 • Les begudes alcohòliques s’envasaran en recipients nets i apropiats que les protegeixin de la contaminació, danys i conservin les seves característiques naturals. Els materials utilitzats en aquests embalatges hauran de complir amb els requisits establerts a les especificacions pertinents dels Emirats Àrabs Units.
 • El transport i la manipulació hauran d’estar adequadament protegits de la pluja, la llum solar i altres fonts de calor excessiu, olors no desitjats i altres fonts de contaminació.
 • Les begudes alcohòliques s’emmagatzemaran a locals secs i ben ventilats, a temperatures entre 21 i 23ºC, lliures d’olors indesitjables i ben protegides d’insectes i rosegadors.

1.3 Normativa d’etiquetatge 

La informació de l’etiqueta s’indicarà en àrab o en anglès -a banda de qualsevol altra idioma- i haurà d’incloure:

 • El nom del producte.
 • El país d’origen.
 • En cas de begudes de fruita fermentades, s’haurà d’indicar el tipus de fruita concret, excepte en cas de vi elaborat amb raïm. No es permet utilitzar el nom “vi” a la beguda que no s’hagi elaborat exclusivament amb raïm.
 • El període de maduració o envelliment.
 • Nom, adreça i marca comercial del fabricant, proveïdor o importador (si s’escau).
 • Percentatge d’alcohol per volum o grau alcohòlic.
 • Volum net de contingut, el qual, ha de situar-se entre ±3% del volum indicat a l’etiqueta.
 • Vida útil, d’acord amb les especificacions estàndard aprovades.

 

2. Normativa específica pel vi

 • Estarà lliure d’olor i gust de vinagre.
 • La concentració màxima de diòxid de sofre total no excedirà de 400 mg per litre.   
 • La concentració máxima de metalls pesats no excedirà de:
  • 0,2 mil·ligrams per litre per l’arsènic i el plom.
  • 0,01 mil·ligrams per litre pel cadmi.
 • Estarà lliure de colorants artificials.
 • L’acidesa volàtil màxima, calculada com a àcid acètic, serà d’1,5 grams per litre després d’excloure el diòxid de sofre.

 

3. Normativa específica per la cervesa

 • La concentració de contaminants minerals no pot superar els següents límits:
  • 0,1 mil·ligrams per litre d’arsènic.
  • 0,2 mil·ligrams per litre de coure.
  • 0,02 mil·ligrams per litre de plom.
  • 0,2 mil·ligrams per litre de ferro.
  • 250 mil·ligrams per litre d’estany.
 • La concentració de diacetil no ha d’excedir els 0,2 mil·ligrams per litre.
 • Estarà lliure d’edulcorants, gustos i colorants artificials, a excepció del caramel.

 

Enllaços d’interès

 

Nota: Totes les dades tenen finalitat informativa. L'empresa és manté com l'única responsable per l'ús de la informació i els resultats de la mateixa. És obligació de l'empresa verificar la informació abans d'utilitzar-la. ACCIÓ no es fa responsable de cap dany causat per l’ús de la informació.

Serveis relacionats

Oficina tècnica de barreres a la internacionalització

Cap obstacle podrà aturar el teu negoci internacional