ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Incrementa la morositat internacional a causa de la pandèmia de la COVID-19

Alertes de comerç internacional

La pandèmia de la COVID-19 comportarà un augment de la insolvència i de la morositat internacional per a les empreses catalanes.

01/05/2021
Alerta de comerç internacional

Alerta de comerç internacional

La inestabilitat a l’entorn geopolític pot provocar situacions com cancel·lacions de projectes, impagaments, retards a l’hora de pagar o, fins i tot, insolvència per part del comprador. Per aquest motiu, és essencial que les empreses s’anticipin a la gestió dels riscs derivats de la morositat internacional.

 

Com pervenir el risc d’impagaments internacionals

 • Analitzar el risc país: es recomana descartar països inestables o assegurar les nostres operacions amb una assegurança que cobreixi el risc derivat d’aquest país.
 • Analitzar la solvència dels clients: es recomana analitzar la solvència financera dels clients potencials per tal de descartar estafes i reduir el risc d’impagaments.  
 • Utilitzar mètodes de pagament segurs: és molt recomanable definir pagaments per anticipat en les primeres operacions per tal d’establir una relació comercial i conèixer la manera de treballar del client. 
 • Condicions generals de compra o de venda: és molt important intentar que, abans de tancar qualsevol operació comercial, quedin fixats amb exactitud l’Incoterm, les condicions de pagament i els seus terminis, les garanties, les penalitzacions per retards en els pagaments, la llei aplicable i els tribunals de competència. 
 • Assegurar el tipus de canvi: es recomana de fixar tipus de canvi en tancar l’operació o realitzar operacions únicament amb euros.
 • Assegurar el risc a l’impagament: existeixen mitjans per contrarestar el risc d’impagament, entre ells destaca l'assegurança de crèdit a l'exportació.

 

Com gestionar la morositat internacional

 • Reclamació d’un deute d’un client de la Unió Europea: la Comissió Europea ofereix tres instruments que s’apliquen igual a tot Europa per facilitar el cobrament en els negocis entre empreses de dos estats membres. 
 • Procés monitori europeu: es tracta d’un procediment per a deutes reconeguts i no contestats.  
 • Procés europeu d’escassa quantia: quan el deute és inferior a 5.000 euros es pot activar aquest procediment en què, a diferència del Monitori, el jutge sí que entra al fons de l’assumpte. 
 • Ordre europea de retenció de comptes: l’objectiu d’aquest procediment és l’embargament cautelar dels comptes del deutor en el cas que hi hagi un deute vençut, líquid i exigible. 

 

Reclamació d’un deute en un país tercer

Quan el deutor es troba en un país tercer, és a dir fora de la UE, el procediment per reclamar i cobrar el deute és més complicat, perquè la reclamació s’haurà de tramitar al país del deutor. Davant d’aquesta situació, es recomana recórrer a una empresa de gestió de recobraments que compti amb una xarxa de col·laboradors internacional que cobreixi el mercat del deutor. 

 

Consulta tota l’Alerta de comerç internacional sobre l'increment de la morositat internacional.

 

Nota: Totes les dades tenen finalitat informativa. L'empresa és manté com l'única responsable per l'ús de la informació i els resultats de la mateixa. És obligació de l'empresa verificar la informació abans d'utilitzar-la. ACCIÓ no es fa responsable de cap dany causat per l’ús de la informació.

Serveis relacionats

Oficina tècnica de barreres a la internacionalització

Cap obstacle podrà aturar el teu negoci internacional