El Marroc, una economia en procés de modernització i un territori ideal per a la deslocalització