El Marroc exigeix una nova certificació per exportar productes de consum