ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Novetats en les llicències d’importació a l’Argentina

Alertes de comerç internacional

Els últims anys, el govern argentí ha incrementat el nombre de productes als que s’exigeixen l’obtenció d’una LNAI, cosa que implica una barrera d’entrada al país per a les empreses exportadores.

01/05/2020
Alerta de comerç internacional

Alerta de comerç internacional

La Secretaria de Comerç a l’Argentina va dictaminar que, a partir de juliol de 2007, totes les mercaderies que s’importessin a l’Argentina haurien de comptar amb una Llicència Automàtica d’Importació (LAI) per part de l’importador, llevat de determinades partides aranzelàries que s’haurien de tramitar amb una llicència no automàtica d’importació (LNAI). Amb els anys, el govern anat incrementant el nombre de productes als que s'exigeix l'obtenció d'una LNAI. 

Queden exemptes d’obtenir les llicències d’importació les mercaderies que entrin en règim de mostres, donacions, franquícia diplomàtica, enviaments postals, importacions de caràcter científic i el regim d’importacions per consum dels habitants nacionals amb residència permanent en zones frontereres.

Els importadors han de tramitar la sol·licitud de les llicències a través del Sistema Integral de Monitoratge d’Importació (SIMI), que té com a principal objectiu recopilar informació estadística i garantir el compliment de les regulacions exigides dels productes importats.

 

Principals diferències entre les llicències

La principal diferència que hi ha entre les llicències automàtiques i les no automàtiques són els temps d'espera i la documentació per a la tramitació. Les primeres són aprovades, per a tots els casos, prèviament a la importació i després de la seva sol·licitud en concordança amb el reglament que es trobi vigent. Per la seva banda, l’aprovació de la llicència no automàtica pot demorar-se, en general, entre 30 i 60 dies. Aquests terminis són variables i no depenen del sol·licitant.

 

Modificacions en el règim de llicències d’importació

A partir del 21 de maig del 2020 comença a regir la nova disposició 9/2020 SSPGC publicada al Butlletí Oficial. La norma substitueix els annexos II, V, VIII, IX, XI, XIII i XIV de la Resolució núm. 523/2017 i modificacions. La nova disposició estableix que:

  • Més de 85 posicions aranzelàries amb llicència automàtica passen a tenir llicència no automàtica (ex.: xocolates, vehicles, carn, bombes d'aire...).
  • Prop de 35 posicions aranzelàries amb llicència no automàtica passen a tenir llicència automàtica (ex.: estufes, cafè, tonyines, sucs de fruita..).

Les mercaderies que comptaven amb llicències automàtiques aprovades amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta disposició i que per aplicació del que disposa aquesta mesura passessin d’haver de tramitar llicències automàtiques a no automàtiques estaran exemptes de la tramitació. Aquestes mantindran la seva vigència fins a la seva utilització o el compliment del termini per al qual van ser atorgades.

 

Enllaços d’interès

  • Notificacions governamentals de la disposició:

http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01002570_2009_02_27

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=337775

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=337892

 

Nota: Totes les dades tenen finalitat informativa. L'empresa és manté com l'única responsable per l'ús de la informació i els resultats de la mateixa. És obligació de l'empresa verificar la informació abans d'utilitzar-la. ACCIÓ no es fa responsable de cap dany causat per l’ús de la informació.

Serveis relacionats

Oficina tècnica de barreres a la internacionalització

Cap obstacle podrà aturar el teu negoci internacional

Pàgines relacionades