ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Argentina

L'Argentina aposta per les TIC, l'energia i el transport

El segon país més gran d'Amèrica del Sud compta al seu favor amb importants recursos naturals, un sector agrícola orientat a l'exportació i una base industrial diversificada. A l'Argentina hi ha oportunitats per a empreses especialitzades en TIC i en energies renovables, ja que l'objectiu és que el 2025 el 25 % de l'energia generada provingui de fonts renovables. A més, el "Pla 2016-2019" suposa la renovació del transport i de les infraestructures del país.

Oportunitats de negoci a l'Argentina i a l'Amèrica del Sud

Educació, formació i serveis editorials

Argentina

Educació, formació i serveis editorials


Segells de qualitat, interès en certificacions europees

La docència ha d'adequar el contingut a una proposta digital, a la necessitat d'adquirir plataformes i als estudis homologats amb Europa.

Desplegar més opcions de Segells de qualitat, interès en certificacions europees

Amb una gran disparitat entre províncies, el país constitueix un mosaic de subsistemes educatius amb característiques i problemes diferents, associats a les característiques de la població i al desenvolupament econòmic. La inclusió de les TIC és imprescindible al país per mitigar les desigualtats. L’aula connectada serà una prioritat; les plataformes d’educació a distància ja estaven creixent al 10% anual abans de la pandèmia.

Amagar més opcions de Segells de qualitat, interès en certificacions europees
TIC i transformació digital

Argentina

TIC i transformació digital


Oportunitats en software per a indústries extractives, educació i salut.

Les indústries extractives necessiten tecnologia puntera per millorar els seus processos productius i per garantir-ne la seguretat. La docència ha d'adequar el contingut a una proposta digital per arribar a una audiència global.

Desplegar més opcions de Oportunitats en software per a indústries extractives, educació i salut.

Tot i que moltes indústries extractives estan en mans de grans multinacionals, aquestes necessiten serveis que millorin la seguretat i la productivitat de les instal·lacions d'on extreuen els recursos. Pel que fa a l'educació, hi ha un gran interès en els estudis a distància, de manera que la docència ha d'adequar-se i adaptar-se a un entorn que ha passat a ser totalment digital. La salut també és un actor netament importador d'aquest tipus de tecnologies.

Amagar més opcions de Oportunitats en software per a indústries extractives, educació i salut.
Salut i equipaments mèdics

Argentina

Salut i equipaments mèdics


Tecnologia mèdica d'alt valor afegit

Degut a la pandèmia, el sector de la salut és dels pocs que ha vist reforçada la seva activitat comercial, tot i que hi ha manca de productes amb valor afegit. No hi ha mercat per a productes produïts localment o importats d'Àsia.

Desplegar més opcions de Tecnologia mèdica d'alt valor afegit

La pandèmia ha provocat que Argentina hagi rebaixat els aranzels en alguns dels productes destinats al sector sanitari. De totes maneres, els productes que tenen cabuda al mercat argentí han de ser d'alt valor afegit, no poden ser productes com ara EPI senzilles, gels hidroalcohòlics i d'altres, dels quals hi ha producció local o bé els importen d'Àsia. Altres exemples de productes són aparells per millorar els tractaments, software especialitzat, etc.

Amagar més opcions de Tecnologia mèdica d'alt valor afegit
Indústria 4.0

Argentina

Indústria 4.0


Fotònica i blockchain: tecnologia d'aplicació multidisciplinària

Les empreses tecnològiques argentines que utilitzen la fotònica importen els components de l’exterior, ja que la indústria local és insuficient. En aquest àmbit, el blockchain serà imprescindible per assegurar la seguretat en processos industrials.

Desplegar més opcions de Fotònica i blockchain: tecnologia d'aplicació multidisciplinària

La fotònica i el blockchain es posicionen com una de les tecnologies del futur per les seves múltiples aplicacions en camps com el sector agropecuari, de gran importància en l'economia argentina; també tenen una gran rellevància en camps com l'automoció, el sector ferroviari, les telecomunicacions, la construcció, l'alimentació, la indústria química i farmacèutica, etc.

Amagar més opcions de Fotònica i blockchain: tecnologia d'aplicació multidisciplinària

Vols trobar les millors oportunitats per a la teva empresa?
Descobreix el recomanador d'Oportunitats de Negoci

Vols saber més sobre oportunitats de negoci? 

Argentina: informes, casos d’èxit i coneixement empresarial