ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Argentina

L'Argentina aposta per les TIC, l'energia i el transport

El segon país més gran d'Amèrica del Sud compta al seu favor amb importants recursos naturals, un sector agrícola orientat a l'exportació i una base industrial diversificada. A l'Argentina hi ha oportunitats per a empreses especialitzades en TIC i en energies renovables, ja que l'objectiu és que el 2025 el 25 % de l'energia generada provingui de fonts renovables. A més, el "Pla 2016-2019" suposa la renovació del transport i de les infraestructures del país.

Oportunitats de negoci a l'Argentina i a l'Amèrica del Sud

Tecnologia per a l'alimentació

Argentina

Tecnologia per a l'alimentació


Dins el sector alimentari, l'agroindústria és estratègic a l'Argentina.

L'agroindústria requereix productes tecnològics que augmentin la productivitat, la traçabilitat i la sostenibilitat dels processos.

Desplegar més opcions de Dins el sector alimentari, l'agroindústria és estratègic a l'Argentina.

Argentina és un gran exportador de carn i de conreus com la soja o el blat. Aquest tipus d'indústria necessita complir els estàndards exigits per mercats com els Estats Units o la Unió Europea. És per aquest motiu que necessiten productes tecnològics que garanteixin la traçabilitat del producte, la sostenibilitat ambiental dels conreus, la productivitat de les terres, etc.

Amagar més opcions de Dins el sector alimentari, l'agroindústria és estratègic a l'Argentina.
Indústria 4.0

Argentina

Indústria 4.0


Fotònica i blockchain: tecnologia d'aplicació multidisciplinària

Les empreses tecnològiques argentines que utilitzen la fotònica importen els components de l’exterior, ja que la indústria local és insuficient. En aquest àmbit, el blockchain serà imprescindible per assegurar la seguretat en processos industrials.

Desplegar més opcions de Fotònica i blockchain: tecnologia d'aplicació multidisciplinària

La fotònica i el blockchain es posicionen com una de les tecnologies del futur per les seves múltiples aplicacions en camps com el sector agropecuari, de gran importància en l'economia argentina; també tenen una gran rellevància en camps com l'automoció, el sector ferroviari, les telecomunicacions, la construcció, l'alimentació, la indústria química i farmacèutica, etc.

Amagar més opcions de Fotònica i blockchain: tecnologia d'aplicació multidisciplinària
Salut i equipaments mèdics

Argentina

Salut i equipaments mèdics


Tecnologia mèdica d'alt valor afegit

Degut a la pandèmia, el sector de la salut és dels pocs que ha vist reforçada la seva activitat comercial, tot i que hi ha manca de productes amb valor afegit. No hi ha mercat per a productes produïts localment o importats d'Àsia.

Desplegar més opcions de Tecnologia mèdica d'alt valor afegit

La pandèmia ha provocat que Argentina hagi rebaixat els aranzels en alguns dels productes destinats al sector sanitari. De totes maneres, els productes que tenen cabuda al mercat argentí han de ser d'alt valor afegit, no poden ser productes com ara EPI senzilles, gels hidroalcohòlics i d'altres, dels quals hi ha producció local o bé els importen d'Àsia. Altres exemples de productes són aparells per millorar els tractaments, software especialitzat, etc.

Amagar més opcions de Tecnologia mèdica d'alt valor afegit
Wellness & Beauty

Argentina

Wellness & Beauty


Productes amb alt valor afegit

Tot i la difícil situació que travessa l'Argentina, encara hi ha cabuda per a algun producte d'aquest àmbit, tot i que cal que sigui clarament diferenciador.

Desplegar més opcions de Productes amb alt valor afegit

Hi ha mercat, però hi ha traves aranzelàries per als importadors, a més de les limitacions per comprar divises, el que fa que sigui cada cop més difícil importar productes. Perquè un producte de wellness & beauty tingui èxit, haurà de tenir una diferenciació molt gran respecte a la competència: tractaments clarament innovadors, preus competitius, etc.

Amagar més opcions de Productes amb alt valor afegit

Vols trobar les millors oportunitats per a la teva empresa?
Descobreix el recomanador d'Oportunitats de Negoci

Vols saber més sobre oportunitats de negoci?