El Marroc introdueix novetats en el programa de Verificació de Conformitat (VoC) per certificar productes industrials importats