ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Kenya actualitza les normes per importar productes al país

Alertes de comerç internacional

La KEBS (Kenya Bureau of Standars), l’oficina de normes de Kenya, va introduir la verificació de conformitat prèvia a l’exportació (PVoC) al programa de normes per tal de garantir la seguretat i qualitat dels productes que el país importa.

01/03/2022
Alerta de comerç internacional

Alerta de comerç internacional

Kenya ha realitzat una actualització de les normes d'importació que implica una sèrie de modificacions pel que fa al procés operatiu i les rutes de certificació. A partir de l’1 d’abril, cap empresa certificadora no podrà acceptar noves sol·licituds de certificació segons el programa actual. Tot i això, durant el mes d'abril, els exportadors podran enviar els seus embarcaments. El corresponent control de producte el realitzarà la KEBS a l’arribada de la mercaderia als ports de Kenya.

La KEBS està finalitzant un nou programa de control d’importació que entrarà en vigor, previsiblment, el proper 1 de maig de 2022.

Concretament, les afectacions d’aquests canvis són:

Pel que fa al procés operatiu

 • No s’admeten informes de proves (assajos) o certificats d’anàlisis emesos pel fabricant ni amb la supervisió d’una entitat de certificació externa dins de les instal·lacions del fabricant.
 • Només s’admeten informes emesos per laboratoris acreditats amb la certificació ISO 17025.

Pel que fa a les rutes de certificació

RUTA A: per a exportadors amb poca afluència d’embarcaments:

Desapareix la ruta A1 per a les certificacions de producte amb valor de factura inferior a 5000 USD.

Els productes detallats a continuació només es podran certificar a la ruta A:

 1. Productes d’origen animal i pesquers (frescos o congelats, sense més elaboració).
 2. Productes derivats del petroli a granel i olis base.
 3. Enviaments a granel de cereals i llegums com l'arròs, el blat, els fesols, el blat de moro, etc.
 4. Olis de cuina comestibles.
 5. Fertilitzants.
 6. Productes lactis frescos.
 7. Productes hortofructícoles frescos.
 8. Gas liquat del petroli (GLP).
 9. Cascos de moto.
 10. Sucre.
 11. Roba usada o de segona mà.
 12. Làmines per a sostres.

RUTA B: per a exportadors amb afluència d’embarcaments de productes homogenis. L’exportador ha d’obtenir un registre anual de productes (SoR-Statement of Registration):

 • Enviaments subjectes a inspecció anual de control del 30% dels embarcaments i, en el moment de la inspecció, l’exportador haurà de presentar un informe de prova intern, resultat dels controls de qualitat rutinaris realitzats per part seva.
 • Qualsevol producte que KEBS trobi que no és conforme durant les inspeccions i proves de control es retirarà de la ruta. Així, es certificaran sota la ruta A durant un període de 6 mesos i l’informe es compartirà amb KEBS.

RUTA C: per a exportadors amb un gran volum d’embarcaments mensuals de productes homogenis. L’exportador haurà d’obtenir una llicència anual de productes (License):

 • Inspecció de control anual d'almenys un 10% d’embarcaments. El període de validesa no canvia.
 • En el moment de la inspecció de control, els enviaments han d’anar acompanyats d’informes de les proves internes rutinàries del fabricant, resultat dels controls de qualitat rutinaris realitzats per l’exportador.

RUTA D: per a càrregues consolidades. La KEBS ha retirat aquest procediment perquè tots els enviaments consolidats estaran sota la seva inspecció de destinació.

D’altra banda, a partir de l’1 de gener del 2022, els següents productes estaran subjectes, a més de la certificació de conformitat abans de l’embarcament, al control en destinació mitjançant una inspecció obligatòria i la presa de mostres o realització de proves:

 1. Guants quirúrgics i d’examen.
 2. Mascaretes mèdiques i no mèdiques.
 3. Bateries de plom àcid (bateries d’arrencada).
 4. Làmpades (LED i làmpades fluorescents compactes).
 5. Greixos.
 6. Angles Z i barres planes.
 7. Bobines d’acer prepintat.
 8. Sabates.
 9. Cables elèctrics.
 10. Tovalloles sanitàries.
 11. Productes de canonades de plàstic.
 12. Olis d’oliva verges i oli d’orujo d’oliva refinat.
 13. Tots els productes alimentaris (per al consum) excepte arròs.
 14. Tots els enviaments a granel excepte arròs.

KEBS sotmet aquests productes a un estricte programa de vigilància. El producte que no compleixi amb els requisits no podrà entrar al mercat de Kenya i es retornarà al país d’exportació o es destruirà a càrrec del propietari.

Com indicàvem anteriorment, la KEBS està preparant un nou programa de control d’importació, del qual s’espera que entri en vigor el proper 1 de maig de 2022.

Enllaços d'interès

 • Kenya Bureau of Standars (KEBS) - És l’oficina de normes de Kenya.
 • SGS - Proveïdor de serveis d’inspecció, verificació, assajos i certificació:
 • COTECNA - Proveïdor de serveis de proves, inspecció i certificació.
 • Intertek-CB - Proveïdor de solucions de seguretat, anàlisi, inspecció i certificació:

Nota: totes les dades tenen una finalitat informativa. L'empresa és manté com a l'única responsable de l'ús de la informació i els resultats d'aquesta. És obligació de l'empresa verificar la informació abans d'utilitzar-la. ACCIÓ no es fa responsable de cap dany causat per l’ús de la informació.

Serveis relacionats

Oficina tècnica de barreres a la internacionalització

Cap obstacle podrà aturar el teu negoci internacional

Pàgines relacionades