El transport de mercaderies per carretera aplica un recàrrec per mitigar l'impacte del preu dels combustibles