ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Brexit: preguntes freqüents

Articles i altres publicacions

Si la teva empresa té relacions amb el Regne Unit, ja siguin directes o indirectes, l'acord final del Brexit pot generar moltes incerteses. Et responem les preguntes freqüents que et pots fer sobre duanes, logística, marc legal o fiscalitat.

01/12/2021
Imatge

Per fer front a les incerteses empresarials que presenta la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE), ACCIÓ posa al teu abast diverses actuacions en el marc del servei Oficina tècnica de barreres a la internacionalització. Alhora, t'oferim la resposta a moltes de les preguntes que ja t'estàs fent.


CONTEXT DEL BREXIT

Quin és el resultat de les negociacions?

El 24/12/2020 la Unió Europea i el Regne Unit van arribar a un principi d'Acord Comercial i de Cooperació per governar les seves relacions, ara que el Regne Unit ha abandonat de forma efectiva la UE.

La falta de temps per ratificar l'acord abans no finalitzés el període de transició el 31/12/2020 ha fet que ambdues parts n'acordessin l'aplicació de forma provisional a partir de l'1/1/2021. D'aquesta manera, el Parlament Europeu dels 27 disposa de temps fins al 28/2/2020 per ratificar i signar l'acord.

El nou Acord de Cooperació i Comerç UE-Regne Unit no coincidirà en cap cas amb el nivell de cooperació que existia mentre el Regne Unit era membre de la UE, però va molt més enllà dels tradicionals acords de lliure comerç i proporciona una base sòlida per preservar la llarga relació d'amistat i cooperació per seguir endavant.

Quins són els principals pilars de l'acord?

Aquest acord es basa en tres grans pilars:

1. Un Acord de Lliure Comerç: una nova associació econòmica i social amb el Regne Unit

L'acord inclou no només el comerç de béns i serveis, sinó també una àmplia gamma d'altres àrees d'interès de la UE, com ara la inversió, la competència, les ajudes estatals, la transparència fiscal, el transport aeri i per carretera, l'energia i la sostenibilitat, la pesca, la protecció de dades, i coordinació de la seguretat social.

Preveu la inexistència d'aranzels ni quotes sobre totes les mercaderies que compleixin les normes d'origen adequades.

Al quedar fora de la unió duanera i el mercat únic, el Regne Unit esdevé un tercer país, i s'estableixen controls fronterers al tràfic de mercaderies.

2. Una nova associació per a la seguretat dels nostres ciutadans

L'acord de comerç i cooperació estableix un nou marc per a l'aplicació de la llei i la cooperació judicial en matèria de dret civil i penal.

Reconeix la necessitat d'una forta cooperació entre la policia nacional i les autoritats judicials, en particular per combatre i perseguir la delinqüència i el terrorisme transfronterers. Construeix noves capacitats operatives, tenint en compte que el Regne Unit, com a membre no comunitari fora de l'espai Schengen, no compartirà instal·lacions per a la seguretat com feia fins ara.

La cooperació en matèria de seguretat es pot suspendre en cas que el Regne Unit infringeixi el seu compromís de seguir adherint-se a la Convenció Europea de Drets Humans i la seva aplicació nacional.

3. Un acord horitzontal sobre governança: un marc que supera la prova del temps

Un capítol dedicat a la governança proporcionarà claredat sobre com s'operarà i es controlarà l'acord, amb la finalitat de donar la màxima seguretat jurídica a les empreses, consumidors i ciutadans. També establirà un Consell d'Associació Mixta, que assegurarà que l'Acord s'apliqui i s'interpreti adequadament i on s'hi debatran totes les qüestions en derivin.

Torna amunt AMUNT

QÜESTIONS GENERALS

El Brexit pot tenir un impacte directe si ets...?

El Brexit pot tenir un impacte directe per a tota empresa catalana que tingui relacions directes o indirectes amb el Regne Unit. A continuació s'esmenten els casos més evidents d'empreses que es poden veuran afectades pel Brexit:

 • Empreses catalanes que exporten productes o serveis al Regne Unit
 • Empreses catalanes que importen productes o serveis del Regne Unit o bé que utilitzin un proveïdor de serveis establert allà
 • Empreses catalanes que distribueixin producte d'origen del Regne Unit a escala estatal
 • Empreses catalanes amb filials al Regne Unit
 • Empreses catalanes que tinguin treballadors britànics
 • Empreses catalanes que desplacin temporalment treballadors catalans al Regne Unit, o a la inversa, que rebin treballadors britànics a Catalunya
 • Empreses que transportin mercaderia al o pel territori del Regne Unit
 • Empreses que tinguin registrats els seus drets de propietat intel·lectual al Regne Unit (com ara patents, marques comercials europees, indicacions geogràfiques, certificats de varietats vegetals, etc.)

El Brexit també impacta directament a tota empresa britànica que tingui relacions empresarials amb Europa.

Torna amunt AMUNT

DUANES

Les meves mercaderies poden circular lliurement al Regne Unit?

Tot i el principi d'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit, aquest ha passat a ser un país tercer i ha quedat fora de la unió duanera i del mercat únic. Per aquesta raó, el tràfic de mercaderies queda sotmès a controls fronterers tant en origen com en destí.

Aquest fet pot comportar un augment de costos a l'hora d'exportar determinats productes, atès que les operacions d'importació o exportació poden veure's subjectes a certes formalitats duaneres, com ara l'obtenció de noves llicències, autoritzacions o notificacions atorgades per part d'autoritats nacionals competents. A més, els controls duaners també poden ocasionar retards a causa de les inspeccions de les mercaderies, un augment de les tarifes de transport i la impossibilitat de complir terminis de producció o lliurament pactats.

Les empreses que vulguin exportar al Regne Unit s'han d'informar sobre la documentació a tenir preparada perquè no els aturin les mercaderies a la frontera. Alguns exemples de temes imprescindibles que les empreses han de tenir en compte són:

 • Kent Access Permit
 • EORI
 • Documentació general d'exportació (DUA d'exportació, Factura, Packing List, etc.)

Quan es començaran a desplegar els controls sanitaris i fitosanitaris sobre les mercaderies comercialitzades entre el Regne Unit i la UE?

Importacions del Regne Unit

A partir d'l'1 de gener de 2021 la importació de productes agroalimentaris (animals, plantes, productes d'origen animal, pinsos...) del Regne Unit està sotmesa als mateixos requisits i controls sanitaris i fitosanitaris que per a la importació de qualsevol tercer país.

Exportacions al Regne Unit

El govern britànic ha establert un calendari d'aplicació de les mesures duaneres i documentals per tal de donar temps a les empreses europees i britàniques d'adaptar-se a la nova realitat. Segons el grau de preparació de les autoritats britàniques, sovint condicionades també al context de la pandèmia, el govern britànic aplica moratòries a les dates d'aplicació. Per aquesta raó, us recomanem visiteu periòdicament l'Oficina tècnica de barreres a la internacionalització d'ACCIÓ per estar al dia de les últimes actualitzacions.

Quines implicacions té el Brexit pel que fa a normes d'origen si importo productes del Regne Unit?

Els productes provinents del Regne Unit han perdut la característica d'originaris de la UE en el marc d'un règim comercial preferencial amb un tercer país. Això implica que l'empresa catalana que es proveeixi de productes del Regne Unit, els incorpori a la seva producció i posteriorment els vulgui vendre a un tercer país, pot veure com el seu producte final deixa de ser considerat 'producte de la UE'. Els productes d'origen del Regne Unit no es podran beneficiar dels tractats de lliure comerç que la UE hagi firmat amb països tercers (com ara Japó, Turquia...).

Torna amunt AMUNT

LOGÍSTICA

Quins impactes pot tenir el Brexit per a la logística de la meva empresa? Què hauria de tenir en compte per prevenir-ho?

Un dels impactes més immediats és la reintroducció dels drets de duana i els controls fronterers. Aquests dos factors poden tenir un impacte directe a la cadena de subministrament i competitivitat de la nostra empresa, especialment per a aquelles que no estiguin habituades a realitzar vendes extracomunitàries, atès que hauran de començar a gestionar procediments duaners habituals en les exportacions.

És important tenir present que l'empresa (habitualment a través del seu transitari o agent duaner) haurà de gestionar els ‘despatxos duaners' per tal de comerciar amb el Regne Unit. Així doncs, serà vital tenir en compte la incorporació d'aquests nous processos i costos derivats per a les operacions destinades al mercat britànic.

Es recomana parlar amb un transitari o agent duaner sobre els temes que deriven del procés d'exportació, com ara:

 • Assessorar-vos sobre els tràmits duaners a presentar
 • Assegurar-vos que el vostre producte no està subjecte a contingències o règims especials d'importació entre d'altres
 • Conèixer si els vostres productes estan subjectes a impostos especials
 • La viabilitat de poder obtenir exempcions de l'IVA per a les exportacions
 • La viabilitat d'obtenir deduccions de l'IVA sobre les importacions
 • Informar-se sobre els possibles controls sanitaris i fitosanitaris als que poden estar subjectes els productes
 • Obtenir informació sobre l'origen dels béns que importeu del Regne Unit (subministrament de tercers països) i les normes aplicables (drets antidumping, normes d'origen, etc.)
 • Informar-vos sobre possibles noves rutes de transport
 • Assessorar-vos sobre el millor Incoterm a utilitzar per tal de no incórrer en drets de duana al Regne Unit

Les entregues Just in Time poden veure's afectades pel Brexit?

Amb el Brexit, les mercaderies poden estar subjectes a controls de qualitat, sanitaris i fitosanitaris, la qual cosa podria comportar retards en les entregues i un increment en els costos duaners i administratius. És important preveure aquest retards, especialment per a aquelles empreses compromeses i amb clàusules contractuals de Just in Time. Es recomana valorar l'opció de contractar serveis de centres d'emmagatzematge ubicats al Regne Unit o a països propers per tal de poder realitzar les entregues de manera més àgil en els temps programats, així com verificar amb l'operador logístic corresponent les mesures de simplificació de processos disponibles aplicades per les duanes d'ambdós territoris.

Torna amunt AMUNT

MARC REGULATORI

Sóc una empresa importadora, quins canvis es produeixen en l'àmbit regulatori amb el Brexit?

El Regne Unit recupera la seva autonomia reguladora, per la qual cosa és d'esperar que amb el temps es produeixi una gradual divergència regulatòria. Aquest fet podrà requerir adaptar els productes, etiquetes o realitzar noves proves de verificació. Les empreses hauran de conèixer amb anterioritat la legislació que apliqui a la UE i el Regne Unit per adaptar el seu producte convenientment i sotmetre'l a les corresponents proves d'avaluació de conformitat que prevegi cada reglamentació tècnica. Així doncs, és recomanable posar-se en contacte amb les autoritats espanyoles per conèixer els requisits de cada sector i producte.

Sóc una empresa exportadora, quins canvis es produeixen en l'àmbit regulatori amb el Brexit?

El Regne Unit recupera la seva autonomia reguladora, per la qual cosa és d'esperar que amb el temps es produeixi una gradual divergència regulatòria. Aquest fet podrà requerir adaptar els productes, etiquetes o realitzar noves proves de verificació. Les empreses hauran de conèixer amb anterioritat la legislació que apliqui a la UE i el Regne Unit, per adaptar el seu producte convenientment, i sotmetre'l a les corresponents proves d'avaluació de conformitat que prevegi cada reglamentació tècnica. Així doncs, és recomanable visitar el domini web del govern britànic per conèixer les especificacions de cada sector.

Els estàndards de qualitat i normativa tècnica dels meus productes es poden veure afectats amb el Brexit?

L'acord inclou un capítol sobre Barreres Tècniques al Comerç que es basa en l'acord TBT (Barreres Tècniques al Comerç) de l'OMC i inclou disposicions sobre regulació tècnica, avaluació de la conformitat, estandardització, acreditació, vigilància del mercat i marcatge i etiquetatge.

L'acord evitarà barreres tècniques innecessàries al comerç, per exemple, proporcionant l'autodeclaració del compliment normatiu de productes de baix risc i facilitats per a altres productes específics d'interès mutu, com ara automoció, vi, productes orgànics, productes farmacèutics i productes químics.

Tot i això, tots els productes del Regne Unit que entrin a la UE hauran de complir els alts estàndards normatius de la UE, inclosos els de seguretat alimentària (per exemple, els estàndards sanitaris i fitosanitaris) i la seguretat dels productes. Per la seva banda, el Regne Unit podrà introduir modificacions o requisits addicionals a les exigències de la UE, i fins i tot introduir restriccions o prohibicions en certs productes. Per tant, serà necessari revisar les actualitzacions del govern britànic en referència al diferents sectors i productes.

Torna amunt AMUNT

MOBILITAT DE TREBALLADORS

Com pot afectar el Brexit en el desplaçament temporal dels meus treballadors al Regne Unit?

S'han establert arranjaments per facilitar viatges de negocis a curt termini i trasllats temporals d'empleats altament qualificats. Els proveïdors de serveis de la UE que vulguin oferir serveis al Regne Unit no seran tractats de manera menys favorable que els operadors britànics a les àrees cobertes per l'acord, sempre que compleixin les normes del Regne Unit. Tot i així, aquesta àrea de l'acord encara s'està desenvolupant.

Torna amunt AMUNT

FISCALITAT

Quins impactes fiscals pot suposar el Brexit en els tràmits i declaracions amb Hisenda?

Amb el Brexit, el Regne Unit ha deixat de ser un país intracomunitari i es comencen a aplicar les normes de l'IVA relatives a països tercers immediatament després de l'1 de gener de 2021. Les transaccions amb el Regne Unit es consideraran extracomunitàries, la qual cosa implica que ja no s'haurà de presentar el model 349 (obligatori en les transaccions intracomunitàries). El model per a vendes extracomunitàries és el 303.

Les factures emeses al Regne Unit continuen exemptes d'IVA (sempre que s'aporti la declaració duanera corresponent).

Les empreses que no hagin exportat mai a països tercers, hauran d'obtenir el número d'identificació fiscal EORI (Economic Operator Registration Identification) per tal de poder continuar exportant al Regne Unit, ja que es realitzaran activitats duaneres. L'EORI és vàlid i únic per a tota la UE. L'organisme que emet l'EORI és Hisenda.

Quins impactes fiscals pot suposar el Brexit pel meu importador del Regne Unit?

El vostre importador britànic haurà de disposar d'un EORI, és a dir, d'un número d'identificació fiscal, per tal de poder comerciar amb vosaltres, ja que les transaccions seran considerades extracomunitàries i hauran de passar controls duaners.

El govern britànic permet ajornar la comptabilització de l'IVA en les operacions d'importació, tant per productes procedents de països de la UE, com de tercers països (en comptes d'haver d'avançar el cost de l'IVA en el moment de fer el despatx duaner).

Així doncs, els importadors britànics tenen la possibilitat d'abonar aquest costos en les seves declaracions fiscals periòdiques, beneficiant el seu flux de caixa. Addicionalment, certes mercaderies podrien estar subjectes a altres impostos especials.

L'Agència Tributària disposa a la seva pàgina web d'un apartat amb informació sobre el Brexit i el seu impacte en les formalitats duaneres i fiscals.

Torna amunt AMUNT

Les patents i marques dels meus productes es troben sota la legislació de la UE, quina validesa tenen al Regne Unit amb el Brexit?

L'acord inclou compromisos de propietat intel·lectual (IP) que ofereixen alts estàndards de protecció i compliment dels drets de propietat intel·lectual. Aquests inclouen drets d'IP registrats, com ara patents, marques comercials i dissenys, i drets no registrats, com ara drets d'autor, secrets comercials i dissenys no registrats.

L'acord inclou mecanismes de cooperació i intercanvi d'informació sobre qüestions d'IP d'interès mutu. L'acord també manté la flexibilitat reguladora de cada part, cosa que permet al Regne Unit desenvolupar un sistema de propietat intel·lectual d'acord amb les seves prioritats nacionals.

Torna amunt AMUNT

CONTRACTACIÓ INTERNACIONAL

Quin impacte pot suposar el Brexit en els acords comercials firmats amb empreses del Regne Unit?

Pel que fa a la validesa legal dels contractes firmats no es preveuen afectacions directes. Tot i així, és molt important valorar l'estabilitat de les relacions contractuals signades amb els clients o proveïdors. El Brexit pot ocasionar malentesos i fins i tot disputes en relació als Incoterms establerts, alteracions dels preus ateses possibles fluctuacions de divises i altres causes, necessitat d'obtenir noves llicències i certificacions, demores en les entregues, llei aplicable del contracte (subjectes a la llei anglesa o acords contractuals de Roma de la UE), jurisdicció dels tribunals, etc.

És per aquest motiu que es recomana revisar els contractes i renegociar certes variables on puguin sorgir possibles disputes en un futur, com podrien ser els preus, les condicions d'entrega, el pagament, i fins i tot incloure clàusules de protecció davant dels possibles escenaris de risc per a l'empresa.

Torna amunt AMUNT

MODEL DE NEGOCI

Quines àrees de la meva empresa poden veure's més afectades pel Brexit?

Per a les empreses que operin de manera regular amb el Regne Unit el Brexit podria tenir un impacte en:

 • L‘àrea comercial: reforçar la comunicació amb els clients del Regne Unit, necessitat de buscar nous cients...
 • El departament de logística: Gestió de nous tràmits duaners, revisar la cadena d'aprovisionament (compres) i la de subministrament (vendes), recerca de nous proveïdors o reforçar els protocols amb els actuals, etc.
 • El departament financer: Revisar les conseqüències ocasionades per una possible devaluació de la lliura, analitzar possibles problemes de flux de caixa (per pagaments duaners), contractació d'assegurances de canvi...
 • El departament legal: Revisió dels contractes internacionals amb el Regne Unit
 • El departament fiscal: Gestió de la nova fiscalitat de temes duaners, per empreses amb filials al Regne Unit revisar la gestió de la doble imposició
 • El departament de qualitat o regulatori: Analitzar la necessitat d'obtenir noves certificacions, registres, llicències, etc.

És molt recomanable realitzar una autodiagnosi dels impactes del Brexit per tal de dissenyar un pla de contingència que s'adapti a les necessitats de cada empresa.

Serveis relacionats

Pàgines relacionades