ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Del web 2.0 al 3.0: noves oportunitats empresarials en la xarxa del futur

Articles i altres publicacions

Aquest document analitza la transformació del web 2.0 cap al web 3.0 i presagia algunes de les innovacions tecnològiques que comportarà el canvi. Descriu els models de negoci que generarà el web 3.0. Identifica diferents oportunitats empresarials en la xarxa del futur.

articles

Afirma que el futur web 3.0 permetrà als usuaris accedir al coneixement, evolucionar-lo, comparar-lo i utilitzar-lo a una escala sense precedents i de tal manera que milloraran les experiències a la xarxa.

Per tal d’aconseguir-ho, es desenvoluparan diferents tipus d’aplicacions com els web-tops (plataformes que engloben molts sistemes operatius connectats en la Xarxa) o els mash-ups (dues fonts d’informació o més combinades per esdevenir una nova font de dades).

També creu que es fomentarà la mobilitat del contingut (content-aware mobility), la composició i personalització dinàmica de serveis, i les arquitectures semàntiques orientades cap al servei (agrupació distributiva i heterogènia de hardware i software pot intercanviar informació per satisfer un objectiu empresarial).

Identifica oportunitats de negoci per a les noves tecnologies en sectors com l’educatiu (e-learnig, llibres digitals), l’energètic (control remot de sensors) o el de la salut (vigilància biològica integrada, historial electrònic de pacients). També n’identifica en camps com el de la publicitat i l’entreteniment, el dels serveis financers, el del transport i la logística, etc. Així mateix, n’hi ha en el sector públic.

Pàgines relacionades