ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

El clúster català del suro

Articles i altres publicacions

El sector del suro a Catalunya es concentra en un 98% (facturació) en la producció de taps de suro per a l'embotellament d'ampolles de vi tranquil i vi escumós. Factura prop de 230 milions d'euros amb un nivell d'exportació al voltant del 50% i ocupa més de 1.200 treballadors. El 55,62% de la facturació dels fabricants es concentra en les 5 empreses de més grandària.

El sector està vivint un canvi de paradigma determinat per l'augment de la competència, tant de les actives empreses dels suro portugueses com de la corresponent als tapaments alternatius, i per la globalització del sector del vi que està dibuixant uns escenaris de mercats molt interrelacionats i altament dinàmics, on els paràmetres canvien de manera contínua i on cada cop és fa més difícil tenir capacitat d'influència. L'anàlisi de la informació recollida convida a pensar que ens trobem en una etapa d'altes pressions competitives i d'entorn que estan motivant canvis importants al negoci del suro i, en concret, al sector català a curt i mitjà termini i que incideixen directament en la quota de mercat i en els marges d'explotació.

Sector del suro

En un escenari a 5-10 anys vista, tot apunta a que el més probable és que continuï havent-hi una concurrència dels diferents tipus de tapaments per a vi tranquil amb una quota més alta per part de la rosca screw-cap i una consolidació d’uns taps sintètics cada cop més millorats tècnicament. El tap de suro natural continuarà desplaçant-se cap a les gammes més altes i els taps tècnics poden perdre quota respecte als alternatius i a les noves generacions de taps de suro si no es fan evolucions tècniques per satisfer la demanda.
La moda, el packaging, la facilitat d’ús, la uniformitat, la parametrització i el menor preu, d’una banda, recolzaran la dinàmica positiva dels tapaments alternatius; mentre que la tradició, la confiança i els beneficis ecològics defensaran la posició del tap de suro natural.
Pel que fa als taps per a vi escumós, el més probable és que sorgeixin noves modalitats de taps tècnics que puguin guanyar una quota significativa als actuals existents al mercat. En canvi, no s’espera cap incidència rellevant per part dels taps sintètics per a vi escumós.
El negoci de suro encara, doncs, una època excepcional de grans reptes. El clúster català del suro disposa dels recursos i de la qualitat per liderar el canvi tecnològic, d’innovació, de mercats i de defensa i promoció dels valors funcionals, ecològics i socioeconòmics del suro per estrènyer les relacions de col·laboració amb tots els agents de la cadena de valor del vi per tal d’enrobustir el seu posicionament de lideratge.