Els fluxos de capital s'orienten cap a les inversions directes i en cartera