ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Estratègies de creixement a la indústria alimentària de Catalunya

Articles i altres publicacions

El sector de l'alimentació a Catalunya no és només un dels més importants en termes de volum de facturació (18.000 milions d'euros) i ocupats (75.000), sinó que ha estat al llarg d'aquests darrers anys un dels sectors que ha crescut amb major regularitat i que menys ha patit les conseqüències de la crisi.

No obstant això, aquesta indústria, que integra un conjunt d'activitats força heterogènies, que van des de la primera transformació de primeres matèries d'origen animal i vegetal fins a la producció de sofisticats productes preparats de quarta i cinquena gamma, es visualitza sovint de forma massa "monolítica" com un sector molt madur i altament tradicional.

12/04/2011
Estratègies de creixement a la indústria alimentària de Catalunya: productes gurmet i servei al canal food service

Estratègies de creixement a la indústria alimentària de Catalunya: productes gurmet i servei al canal food service

Aquest estudi realitzat per l’Observatori de Prospectiva Industrial (OPI) intenta trencar amb aquesta visió agregada, tot identificant les diferents estratègies adoptades per les empreses del sector. En particular, i desprès de fer un mapatge prou exhaustiu de les maneres de competir diferents i principals, i d’identificar les principals tendències de mercat, aquest diagnòstic es focalitza en les estratègies que es poden considerar com les de més creixement i rendibilitat dins de la indústria de l’alimentació: d’una banda, el conjunt d’empreses focalitzades a la producció de productes d’alta gamma o gurmet, amb prop de 300 empreses al Principat i, de l'altra, el conjunt d’empreses adreçades a servir el que es denomina canal food services (serveis alimentaris), és a dir, l’alimentació fora de casa realitzada en restaurants, bars, cafès, menjadors de comunitats, etc. Aquest últim conjunt d’empreses, molt més voluminós que el primer, representa prop d’un 25% del total del sector alimentari català i comptabilitza unes 450 empreses.

Aquest treball representa, a més, un avenç important en la manera de treballar de l’OPI, ja que han estat identificats i s’ha treballat amb uns conjunts d’empreses que, lluny de pertànyer a un mateix segment estadístic, comparteixen una estratègia i una manera de competir en el mercat diferencial. Un enfocament doncs que, tal com ho constaten els primers resultats, permet desenvolupar iniciatives de cooperació horitzontal entre empreses de forma més fàcil i natural i, sobretot, permet donar suport a iniciatives més enfocades i sostenibles a llarg termini.

Pàgines relacionades