ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Estudi d'acceleració empresarial: finançament

Articles i altres publicacions

Tercera part de l'estudi d'acceleració empresarial on s'analitzen els factors clau que influeixen en el finançament: orientació empresarial, accés al finançament, capacitats de l'empresari i l'empresa, entorns, etc.

Així mateix, constitueix una guia de referència bàsica per a la presa de decisions de finançament que ajudi a impulsar l'empresa. Les altres parts de l'estudi parlen de dimensionament i organització empresarial. Estudi cofinançat pel Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

01/09/2007
Estudi d'acceleració empresarial: finançament

Estudi d'acceleració empresarial: finançament

Estudi realitzat a partir d’enquestes a empreses gasela, a experts, a entitats bancàries i a entitats que ofereixen assessorament i/o finançament. Analitza l’activitat emprenedora en l’àmbit català, espanyol, europeu i internacional, compara el sistema financer dels Estats Units respecte el d’Europa. Fa una aproximació a les polítiques públiques catalanes i europees de suport al finançament empresarial.

Analitza un dels principals esculls per a les empreses gasela: el finançament. Examina quines són les fonts de finançament, els paper de les entitats bancàries i d’estalvi, etc. Lamenta que la majoria de bancs i caixes no tinguin un equip destinat exclusivament a analitzar les empreses gasela i que, en canvi, tinguin un departament d’anàlisi de riscos. Tampoc, diu, disposen de productes financers exclusius dirigits a les pimes.

Els sistemes financers bancaris europeu i català són molt reticent al risc i poc propicis a la inversió en nous projectes. Es basa en l’anàlisi del risc a diferència del sistema americà, que es centra en plans d’empresa per decidir si aprova els crèdits, préstecs, etc.

La presència de les xarxes de business angels a Espanya és inferior a la mitjana europea. Creu que es poden establir cooperacions entre sector públic i privat per millorar el finançament, per exemple, combinant la inversió dels business angels amb avals de capital del sector públic, com fan a Àustria.

Per impulsar el foment de l’emprenedoria i la creació d’empreses a Catalunya, aposta per polítiques de creació d’empreses més proactives i orientades als jaciments d’empresaris i no a la creació d’ocupació per evitar situacions d’atur, dissenyar instruments de finançament per a què les empreses gasela no depenguin tant dels ajuts públics, etc.

Concreta quatre àmbits d’actuació que s’haurien de tenir en compte en el futur: millorar els serveis d’informació i assessorament bàsic en matèria de finançament; assegurar que el desenvolupament empresarial se sustenti en una formació apropiada dels empresaris i en un finançament concedit en termes adequats en funció de les necessitats de cada moment; i desenvolupar serveis dirigits a grups d’empreses en què es poguessin desenvolupar sinergies, networking.