ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Indicador d'atractivitat dels mercats exteriors del 2011

Articles i altres publicacions

Aquest document presenta els resultats de l'indicador d'atractivitat dels mercats exteriors el 2010. Perfila les principals característiques de diferents economies internacionals que determinen la seva capacitat potencial d'atracció d'inversions. L'objectiu és ajudar a les empreses catalanes a triar els països més adequats per a les seves inversions exteriors.

02/11/2011
indicador-atractivitat

L’estudi se centra en una mostra de països que engloba, entre d’altres, les deu economies més competitives segons el World Economic Forum en el seu informe pel 2010-2011 (Suïssa, Suècia, Singapur, Estats Units, Alemanya, Japó, Finlàndia, Holanda, Dinamarca i Canadà), però també en les economies emergents principals i altres economies amb una elevada potencialitat de creixement, segons l’OCDE i el Banc Mundial.

En aquest context, el repunt de la demanda exterior està tornant a ser el motor principal del feble creixement econòmic que s’ha produït durant els darrers trimestres a Catalunya. De fet, la darrera informació disponible mostra una clara millora del grau d’obertura a l’exterior de Catalunya, la qual, durant el 2008 i el 2009, havia experimentat un retrocés similar a l’experimentat per l’economia mundial.

Presenta dades macroeconòmiques com la taxa d’activitat, d’atur, de creixement interanual del PIB, d’inversió directa estrangera rebuda i la feta, exportacions, etc. També ofereix dades sobre els costos i els preus, com la taxa d’inflació dels preus al consum i dels preus de producció, cost de vida, salari per hora a la indústria, etc.

També ofereix dades sobre productivitat del treball i capital humà (despesa en educació, investigadors per cada mil habitants, disponibilitat de treball qualificat, etc.). Dóna informació sobre la capacitat tecnològica dels països analitzats (exportacions d’alta tecnologia, despesa en R+D, patents atorgades, usuaris d’Internet, etc.).