Indicador d'atractivitat dels mercats exteriors del 2011