ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

La globalització del coneixement: del working power al brain power, del cheap manpower al cheap brainpower

Articles i altres publicacions

L'aprenentatge i la creativitat s'estenen com a factors de competitivitat els propers anys, i les economies asiàtiques seran les primeres i més importants a l'hora d'esdevenir intensiva en coneixement.

La divisió actual de l’economia global entre països desenvolupats i rics (economies del coneixement) i països en desenvolupament i pobres (economies industrials) desapareixerà gradualment. L’aprenentatge i la creativitat s’estenen com a factors de competitivitat els propers anys, i les economies asiàtiques seran les primeres i més importants a l’hora d’esdevenir intensiva en coneixement.

Del talent en el món en desenvolupament, l’Índia és responsable del 30%, la Xina i Rússia de l’11 i 10% respectivament. Les economies més fortes d’Àsia, la Xina, Corea del Sud i l’Índia seran, en gran mesura, les economies riques de les economies del coneixement. No tan sols pel treball qualificat, cas de l’outsourcing a l’Índia, sinó també en l’àmbit de la recerca i desenvolupament. La Xina té 820.000 estudiants de doctorat, i l’Índia 2,5 milions d’estudiants universitaris. Això no obstant, la visió canvia en termes relatius.

La globalització del coneixement augmentarà i les actuals diferències de qualitat de l’educació entre Europa i Àsia disminuiran els propers anys. Les conseqüències sobre les perspectives laborals i professionals als països industrialitzats és un debat obert. Més competència pot portar del cheap manpower al cheap brainpower.

Una altra dimensió d’aquests canvis és que l’aprenentatge esdevé més informal, cada cop són més comunes les fórmules del learning by doing als llocs de treball, i comença a ser un àmbit prioritari en la recerca pedagògica, a la vegada que es desenvolupen noves eines per cultivar l’apreciada creativitat dels treballadors a través de processos cada cop més organitzats i efectius.

Per a l’empresa que vol participar en l’economia global és essencial comptar amb una aproximació estratègica a la creativitat i l’aprenentatge. Aquesta tendència està vinculada a prosperitat creixent i a un spiky world, a l’organització en xarxes, a la immaterialització del model de negoci, i a la nova lògica social basada en la creativitat i la innovació.