Sector de l'educació, formació i serveis editorials