ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

La innovació tecnològica a Catalunya: clau de competitivitat

Articles i altres publicacions

Un país d'esperit innovador, amb una base sòlida de coneixement i tecnologia i molt de talent per explotar. Aquestes són les credencials que presenta Catalunya com a ferma aspirant per convertir-se en un pol d'innovació tecnològica de referència a Europa.

Desenvolupar un teixit empresarial potent que absorbeixi el coneixement i la tecnologia generats és un dels grans objectius. L'acció de la xarxa TECNIO, i la captació de recursos europeus, seran clau per assolir aquest repte.

11/12/2012
La innovació tecnològica a Catalunya: clau de competitivitat

La innovació tecnològica a Catalunya: clau de competitivitat

Catalunya, referència del sud d’Europa en recerca i tecnologia

Aquest ha de ser l’objectiu d’un país que, sense el coixí dels recursos naturals, ha d’apostar pel talent, el coneixement, la recerca, la innovació i el progrés per créixer i consolidar la seva riquesa. Compta amb una base de coneixement sòlida, amb centres de recerca científica de primera línia mundial en sectors com la genòmica o la recerca biomèdica. A més, se situa en el cinquè lloc en importància de l’European Research Council (ERC) i ocupa el primer lloc als premis European Regions and Cities of the Future 2012/2013 com la regió del sud d’Europa amb millors perspectives econòmiques de cara al futur, davant de la Comunitat de Madrid i de regions com Lisboa, la Llombardia o el Piemont.

TECNIO, l’agent clau de la transferència tecnològica a Catalunya

Com aconseguir que la recerca es converteixi en creixement econòmic real a través de l’activitat empresarial? La resposta passa, en gran part, per la capacitat de la xarxa TECNIO de facilitar aquesta al teixit industrial català.

TECNIO és la xarxa que agrupa i potencia els principals agents de recerca aplicada, tant públics com privats, que generen i transfereixen tecnologia diferencial al teixit empresarial català. D’aquesta manera, TECNIO vol contribuir a desenvolupar un nou model econòmic basat en el coneixement, tot potenciant la tecnologia diferencial, la innovació empresarial i l’excel·lència en la gestió.

Amb centres de referència en diversos àmbits i una experiència de més de 10 anys al servei de l’empresa, compta amb el grup de Centres Tecnològics Avançats (CTA) ASCAMM, Barcelona Digital, Leitat, CTM, CTEMMSA i Barcelona Media; i els Centres de Suport a la Innovació Tecnològica (CIT), grups de recerca universitaris amb vocació i experiència en transferència tecnològica, ja sigui amb la realització de projectes i serveis tecnològics per a empreses, la llicència de patents al teixit empresarial o la creació de spin-offs.

El sistema de transferència de tecnologia

La xarxa TECNIO, creada per ACC1Ó, s’ha convertit en un agent clau en el procés de transferència tecnològica a Catalunya, amb més de 3.000 professionals involucrats (un terç dels quals són doctors). Situada al costat de la ciència i el coneixement és un element bàsic per a l’estímul de les sinergies entre universitats, centres de recerca i empreses.

Una xarxa al servei de les empreses catalanes

Més de 8.000 empreses ja han treballat amb TECNIO, amb resultats molt notables. Només el 2011, gràcies als diferents agents de la xarxa es van aconseguir 62 patents europees, se’n van llicenciar 33 i es van crear 9 spin-off. A més, es van presentar 46 sol·licituds de patents per part d’empreses clients a partir dels projectes realitzats amb els centres TECNIO.

L’activitat en transferència tecnològica és incessant, com ho demostren la gran varietat de casos d’èxit, ja sigui mitjançant la creació d’empreses de base tecnològica (EBT), o a través de projectes d’R+D amb empreses. Aquests en són alguns exemples destacats:

El primer sofà wellness

CETEMMSA, CTA de TECNIO, i Kibuc, han col·laborat per desenvolupar el primer sofà wellness, realitzat amb un teixit intel·ligent que emet calor.

Innovació tecnològica que transpira

CTF, CIT de TECNIO, en col·laboració amb l’empresa Sutran, ha creat els primers mitjons que eviten les males olors sense produir efectes secundaris a la pell.

Arriben les ulleres personals

ASCAMM, CTA de TECNIO, participa en un projecte europeu per crear les primeres ulleres plenament personalitzables per a cada client.

Una Europa més sostenible

CTM, CTA de TECNIO, col·labora en un projecte d’R+D i innovació en matèria de regeneració i recuperació d’aigües a Europa, juntament amb la Université Sidi Mohamed Ben Agdellah de Fes (el Marroc).

Mobilitat internacional dels investigadors: el programa TECNIOSPRING

El foment de la mobilitat dels investigadors és un factor clau per consolidar la dimensió internacional de la xarxa TECNIO. En aquest sentit, la xarxa ha obtingut recentment un projecte de 7,8 milions d’euros de la UE per a gestionar un nou programa de mobilitat d’investigadors centrat en la transferència de tecnologia i recerca aplicada a Europa.

Es tracta de TECNIOSPRING, un programa que atorgarà un total de 56 beques-contracte per a investigadors en els propers 5 anys, i que inclourà la formació especialitzada en transferència de tecnologia (identificació i valoració de tecnologies transferibles, llicència i venda de patents, generació de spin offs, plans de negoci per a la comercialització, foment de l’esperit emprenedor, entre d’altres) i en altres habilitats no científiques com ara presentacions en públic, redacció i sol·licitud d’ajuts i gestió de projectes, entre d’altres.

Recursos europeus per a la innovació tecnològica

En un context on els recursos públics a nivell nacional i estatal són escassos, les empreses i els centres de recerca catalans tenen en els fons europeus un bon recurs per seguir avançant en recerca i innovació. Tal com s’explicava en el marc de la passada Jornada Connect-EU, Catalunya capta el 2,1% dels fons europeus de recerca. Una quantitat molt superior a la que pertocaria per volum de població, que és l’1,5%. Per tant, les perspectives per a l’R+D catalana a Europa són bones en aquest tram final del 7è Programa Marc; i encara han de ser millors de cara al 8è, l’anomenat Horizon 2020 que donarà el tret de sortida l’any 2014.

L’Horizon 2020 s’estructura al voltant de tres pilars: assolir l’excel·lència científica, agafar el lideratge industrial i enfrontar els reptes de la societat. Per aconseguir-los, el nou programa marc de recerca europeu exigeix uns sistemes nacionals d’investigació més eficients, així com una òptima cooperació i competició a nivell transnacional. En aquest sentit, la Jornada Connect-EU que ACC1Ó organitza anualment, aglutina en un únic acte tota la informació sobre les possibilitats que ofereix la Unió Europea en matèria d’R+D i reuneix totes aquelles empreses i entitats de recerca catalanes que vulguin fer networking i estar al corrent de les convocatòries obertes en cada àmbit.

La Jornada CONNECT-EU va comptar amb un espai específic de networking entre centres TECNIO i empreses, el FORUM TECNIO, en el marc del qual es van presentar 3 casos d'èxit d'empreses que han participat en Projectes Europeus amb centres TECNIO, en els àmbits TIC, dels materials i de la salut.

A la recerca de la salut europea a través de les TIC

Linkcare ha creat una plataforma tecnològica per gestionar el procés d'atenció integrada a l'hospital en col·laboració amb el centre Barcelona Digital.

Crear l'acer del futur

Rovalma ha participat en el projecte Tailor Tool, liderat pel CTM, que té per objectiu desenvolupar eines amb canvis graduals en les seves propietats per donar lloc a components amb propietats mecàniques graduades.

Alimentar la salut europea

La col·laboració amb centres tecnològics en el marc de projectes europeus ha aportat a Lleters de Catalunya (Llet Nostra) una experiència i coneixement vitals per seguir creixent i millorant dia a dia.