La innovació tecnològica a Catalunya: clau de competitivitat