ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

La logística apunta vers la intermodalitat, l'expansió de les seves activitats i la necessitat de buscar la via verda

Articles i altres publicacions

Una tendència clau en la logística és l'aposta creixent per la intermodalitat i la consolidació d'empreses que comprenen tots els sistemes de transport (marítim, ferroviari, per carretera i aeri).

El líder continua sent el transport per carretera i entén que les empreses han de dotar-lo de més flexibilitat i fiabilitat i mirar menys el temps i els costos (sovint superiors). La cadena de subministraments de fluxos financers i l'RFID impulsaran el sector logístic.

La logística apunta vers la intermodalitat

La logística apunta vers la intermodalitat

Considera que el principal impulsor de la intermodalitat és la reducció de costos, afavorida també per la coordinació que permeten les TIC i les polítiques de reducció de les emissions de CO2. Afegeix que la majoria d’empreses prefereix tractar amb un únic interlocutor en qüestions de logística.

Identifica dos elements que impulsaran la logística són la cadena de subministraments dels fluxos financers i l’RFID. La primera permet reduir fins al mínim l’estoc de diner líquid al fer més eficients els sistemes d’informació i de gestió dels moviments (pagaments, cobraments, costos de transacció, etc.). És una de les àrees amb més potencialitats per generar avantatge competitiu i de les que més creixerà en el futur.

Explica que l’RFID és una de les tecnologies amb més potencialitat de mercat per bé que actualment d’utilitza poc. Les etiquetes d’identificació de productes permeten conèixer les característiques dels productes i fer-ne un seguiment al llarg de tota la cadena de subministrament, l’optimització i el control d’inventaris als magatzems i la gestió individualitzada de productes.

Perfila alguns dels nous reptes que hauran d’afrontar el sector logístic com són la interrupció de la cadena de subministraments, l’augment del preu del petroli i les externalitats negatives. Afirma que aquests factors comportaran la reavaluació i possible canvi de les estratègies logístiques i disseny de les xarxes en el curt-mitjà termini.