La logística apunta vers la intermodalitat, l'expansió de les seves activitats i la necessitat de buscar la via verda