ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Les relacions comercials amb Itàlia durant el coronavirus: 9 coses que has de saber

Articles i altres publicacions

Com és el transport de mercaderies a Itàlia en temps de crisi sanitària? Quines són les fàbriques que funcionen? En un moment com l'actual, les empreses catalanes amb relacions comercials a Itàlia han de conèixer molt bé l'efecte del coronavirus als àmbits més destacats de l'economia.

31/03/2020
Les relacions comercials amb Itàlia durant el coronavirus: 9 coses que has de saber

El passat 21 de març el govern italià va decretar el confinament de tot el país i el tancament d’indústries -amb l’excepció d’uns 100 sectors industrials essencials- amb l’objectiu de reduir el nombre de contagis per coronavirus.

Tenint en compte la gravetat de la situació, no només a Itàlia sinó també a l'Estat Espanyol, el tancament de bona part de l’economia restringeix molt les relacions econòmiques i comercials entre les dues regions, sempre que no es tracti de productes essencials.

En aquest sentit, ACCIÓ a través de l’Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització i l’Oficina Exterior a Milà, ha identificat els àmbits que han de considerar les empreses catalanes que mantenen relacions comercials amb Itàlia. Un document que s'actualitza constantment.

 1. Administració i serveis públics: S’ha tancat tota l’atenció presencial al públic malgrat que es continua donant servei online i es mantenen els serveis essencials. Si s’ha de realitzar alguna gestió amb l’administració es suggereix realitzar-la online o posposar-la fins al final de la pandèmia. Sempre que es pugui es promou el teletreball del personal
 2. Fàbriques i sector privat: Els darrers decrets de govern han tancat totes les activitats productives i comercials no essencials a tot Itàlia. Nomes resten actives unes 100 indústries essencials que es consideren necessàries per al funcionament del país, amb restriccions. Es permeten les activitats de transport, agricultura, producció de material mèdic i farmàcia, aigua o energia. Per la seva banda, els supermercats, les botigues d’alimentació, les farmàcies, quioscos, estants o gasolineres es mantenen obertes i sense restriccions. També es garanteix l’activitat dels serveis públics essencials: serveis postals, financers i transports, tot i que amb restriccions importants. Totes les empreses a les que no s’ha restringit l’activitat han de tenir un protocol de control i minimització del risc de contagi. Per la seva banda, els treballadors poden fer teletreball sempre que la seva activitat ho permeti. Veure el llistat d’activitats permeses (document .PDF)
 3. Escoles i Universitats: Romanen tancades com a mínim fins a principis d’abril. És molt probable que el tancament s’allargui com a mínim un mes més
 4. Mobilitat de persones: Restricció a la lliure circulació de persones amb excepció de visites mèdiques, visites a familiars amb necessitats, sortides per fer compres bàsiques o bé els viatges necessaris per anar a la feina (en els sectors permesos). Totes les persones han de circular amb una certificació que demostri qui són, on viuen i el motiu del desplaçament. En aquest sentit es desaconsella anar a Itàlia per motius laborals ja que la persona pot ser multada o detinguda. Cal tenir en compte que la major part de les pòlisses de salut de viatges solen excloure, entre d’altres riscos, els danys causats per epidèmies i pandèmies declarades oficialment. D’aquesta manera, el coronavirus implicaria l’exclusió de la cobertura de salut de l’assegurança de viatge, fins i tot pels transportistes
 5. Duanes i Ports: Es constata la voluntat de no bloquejar el comerç italià per assegurar l’aprovisionament de tot tipus de productes. Hi ha lliure circulació de mercaderies, tant per importacions com per exportacions i sense restriccions duaneres. Tenint en compte que les duanes no realitzen inspeccions també s’han relaxat alguns dels requeriments documentals i d’inspecció per garantir un funcionament àgil de la duana. Tot i això, cal tenir en compte que la relació purament telemàtica amb les duanes retarda tots els processos que normalment es resolen de manera àgil, sobretot en la mercaderia no prioritària. Els ports tampoc funcionen al 100% a causa de les restriccions laborals imposades als operadors portuaris com els estibadors
 6. Transport terrestre: Lliure circulació de mercaderies. Es considera que el transport de mercaderies és una necessitat bàsica i no està subjecte a restriccions laborals de cap tipologia. Els transportistes, però, han de demostrar amb algun document que estan treballant si els aturen en algun control. Per aquesta funció és vàlid qualsevol document de transport o albarà d’entrega
 7. Entregues a empreses: Els transportistes es poden trobar amb problemes si l’empresa on s’ha d’entregar o recollir una mercaderia no és un servei essencial i està tancada. Es recomana contrastar de manera inequívoca que l’empresa on s’ha d’entregar o recollir una mercaderia està operativa i pot rebre o expedir l’enviament. Cal negociar possibles compensacions en cas de no poder realitzar l’entrega
 8. Transport aeri: S’han tancat tots els aeroports italians excepte 23. S’han cancel·lat molts vols i únicament es pot viatjar per motius molt justificats. Molts països han tancat els aeroports a vols provinents o amb destinació Itàlia, entre ells Espanya. Hi ha lliure circulació de mercaderies als aeroports operatius, tot i que els tràmits duaners poden tenir certes restriccions per les raons expressades més amunt
 9. Transport marítim: Lliure circulació de mercaderies. Transport marítim de persones només en casos excepcionals i justificats, fins i tot a les illes

Les relacions comercials entre Itàlia i Catalunya en xifres

L’any 2019 Catalunya va exportar 6.537 milions d'euros a Itàlia (un 5,1% més que l’any anterior) centrats, principalment, en vehicles (14,9%), plàstics (8,9%), peces de vestir (7,3%) i combustibles (5%). L’any passat 4.258 empreses catalanes van exportar-hi, de les quals 2.977 ho fan de forma regular.

D'altra banda, ACCIÓ ha posat a disposició de les empreses el canal ACCIÓ Virtual Desk amb l’objectiu de reforçar l’atenció i l’assessorament de forma telemàtica. Es tracta d’un canal que potencia la comunicació via xat, les reunions via videoconferència o l’atenció personalitzada a les empreses que tinguin projectes en curs amb ACCIÓ. En aquest sentit, també es pot contactar amb l’Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització.

Serveis relacionats

Oficina tècnica de barreres a la internacionalització

Cap obstacle podrà aturar el teu negoci internacional

Pàgines relacionades