ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Les TICs i les transformacions de l'empresa catalana

Articles i altres publicacions

Aquesta publicació és un extracte el treball de recerca de la UOC i analitza les transformacions en l'estratègia i l'organització empresarials derivades de la utilització de les tecnologies de la informació i les comunicacions, sobretot en aspectes com l'estructura empresarial i l'aparició del negoci a través d'Internet, etc.

Les TICs i les transformacions de l'empresa catalana

Les TICs i les transformacions de l'empresa catalana

Analitza els usos empresarials que es donen a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i les transformacions que viu l’empresa catalana a causa de la utilització de les TIC. Per a això, estudia tant l’ús que es fa de les TIC (usos generals, interns, externs), com les actituds personal, empresarials i de l’entorn vers aquestes.

Realitza una aproximació analítica i focalitzada en l’e-business i en l’empresa xarxa, estudiant la relació que hi ha entre les TIC i els quatre pilars de l’activitat industrial: el capital (inversió intangible i l’equilibri financer), el treball (la feina autoprogramable i la millora de salaris), la innovació (el procés d’aprenentatge i de creixement continu) i els resultats empresarials (la paradoxa de la productivitat).

Sosté que aquestes transformacions acaben comportant augments en la productivitat, la competitivitat, els beneficis i les relacions individuals. Considera que el nombre d’empreses en xarxa augmentarà gràcies als beneficis que comporten les TIC.

Afirma que existeix una relació positiva sobre la taxa de productivitat empresarial i els usos i equipaments d’Internet. Considera que tant en la indústria com en els serveis la intensitat dels usos de les TIC es configura com un element crucial en l’explicació dels increments de la productivitat del treball.

Serveis relacionats

Pàgines relacionades