ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Les TIC: un futur en xarxa

Articles i altres publicacions

L'impacte de la creixent complexitat i ús que les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) estan tenint en l'empresa rau no només en la transformació de processos, sinó també en el canvi de la cultura empresarial per adaptar-la a conceptes de xarxa. Les oportunitats de negoci que ofereixen les TIC passen per la governabilitat, les e-finances i una major productivitat.

Les TIC: un futur en xarxa

Les TIC: un futur en xarxa

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), es poden dividir en diversos tipus: telecomunicacions, ordinadors, components electrònics, equips audiovisuals... Comparteixen característiques com la immaterialitat, la interactivitat, la instantaneïtat...

L'ús de TIC està transformant les empreses. Representen una part cada cop més representativa de l'activitat econòmica al món. Poc a poc Catalunya es va posant al dia en els aspectes relatius a les TIC.

No només estan augmentant els continguts de la xarxa sinó que està augmentant el pes de continguts generats pels propis usuaris. Es preveu un futur on l'adaptabilitat i capacitat de treball en xarxa dels components TIC creixerà molt.

L'impacte de les tecnologies modificarà aspectes de la societat, enxarxant-la. Les oportunitats de negoci estaran lligades al desenvolupament de nous serveis de valor afegit concebuts pels diferents dispositius, així com saber aprofitar les noves formes de relació en xarxa.

Es comença a parlar del suport que les TIC poden donar a temes com la participació ciutadana, concepte anomenat e-government. L'adaptació de les xarxes de comunicació als protocols d'Internet podria desenvolupar les e-finances, i les entitats financeres augmentaran la seva orientació al client.

Actualment a la UE està caient la productivitat, cosa que amb major inversió en TIC es podria paliar.

Serveis relacionats

Pàgines relacionades