ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Noves àrees de negoci en la biotecnologia alimentària

Articles i altres publicacions

Prop del 20% del volum de negoci del sector de l'alimentació està relacionat actualment amb la biotecnologia, amb perspectives de creixement. Només el mercat mundial dels aliments funcionals assoleix ja els 152.000 milions de dòlars (2009). Aquesta dimensió econòmica, juntament amb l'impacte en salut, expliquen el creixent interès de la Unió Europea en aquest àmbit de recerca.

Imatge

Els Estats Units i el Japó són els principals mercats d’aliments funcionals i, juntament amb Corea del Sud, els que tenen un nombre més important de sol·licituds de patents. D'altra banda, segons Biocat, algunes de les regions europees que estan aprofitant les oportunitats que ofereix la alimentació saludable són el Food Valley als Països Baixos, el BaltFood al voltant del mar Bàltic (Finlàndia, Suècia, Polònia, Alemanya i Dinamarca) o l’àrea de Montpeller (França).

Les principals oportunitats del sector de l’alimentació a Catalunya relacionades amb la biotecnologia es poden trobar en: el desenvolupament d’aliments funcionals que contribueixin a la millora de la salut; el desenvolupament de biomarcadors i la millora de les tècniques d’screening per a l’avaluació de l’activitat i la biodisponibilitat d’ingredients funcionals; l’ús de la biotecnologia per adequar els productes tradicionals a les noves tendències i als nous requeriments en salut; la millora dels processos tradicionals mitjançant eines biotecnològiques avançades; la producció de plàstics biodegradables i bioplàstics per a l’envasament d’aliments; l’ús de subproductes de la indústria agroalimentària per a noves aplicacions; i, finalment, l’ús de la biotecnologia per a aliments que permetin mitigar la «petjada de carboni» i la «petjada hídrica».