ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Oportunitat de negoci en el sector de l'eficiència energètica a Xile

Articles i altres publicacions

Xile preveu importants creixements de la demanda energètica, té un dels preus de l'electricitat més alts d'Amèrica Llatina i és importador de recursos energètics. Davant aquest escenari, el govern ha dissenyat un pla amb l'eficiència energètica com a pilar principal.

Les empreses catalanes poden aprofitar les oportunitats en els sectors de l'edificació, la indústria i la mineria, i el transport.

L'eficiència energètica és una prioritat per al govern xilè

Seguint aquest Pla d’Acció d’eficiència energètica es pretén que de cara al 2020 es pugui reduir en un 12% la demanda d’energia final projectada per aquest any.

D’aquesta manera sorgeix una gran oportunitat per a les empreses catalanes que incorporin elements d’eficiència energètica en diferents sectors productius.

En el sector de l’edificació, incloent l’habitatge social, es buscarà millorar la qualitat energètica en edificacions construïdes sense criteris d’eficiència energètica, realitzar el seu disseny amb alts estàndards d’eficiència energètica i dur a terme l’oferta de productes i serveis de construcció amb criteris d’eficiència.

Pel que fa al sector de la indústria i la mineria, s’incentivarà l’adopció de mesures d’eficiència energètica a través del foment i implementació de sistemes de gestió d’energia, promoció de la cogeneració, incorporació de tecnologies eficients i assistència tècnica a projectes.

En el sector transport, s’incentivarà major eficiència en el transport de passatgers i de càrrega, i promovent sistema d’etiquetatge de vehicles i de fixació d’estàndards mínims d’eficiència energètica per a aquests.