Riscos climàtics i adaptació a tres megaciutats asiàtiques