ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

S'inicien les primeres Comunitats RIS3CAT, la innovació empresarial catalana

Articles i altres publicacions

L'estratègia d'especialització intel·ligent RIS3CAT, pot portar a un canvi de model productiu i empresarial que permeti a empreses i agents del sistema d'innovació catalans enfrontar-se amb més garanties d'èxit als reptes del futur.

El programa RIS3CAT, que preveu un recorregut inicial de sis anys (2014-2020), comptarà amb un pressupost total de 75 milions d'euros per portar a terme grans apostes de transformació empresarial. La Generalitat de Catalunya, a través de ACCIÓ, acaba d'aprovar les primeres cinc Comunitats RIS3CAT, i ha atorgat ajudes per un valor de 19,1 milions d'euros a diferents iniciatives d'R+D.

15/12/2016
Imatge

La Generalitat de Catalunya, a través de ACCIÓ, acaba d'aprovar les primeres cinc Comunitats RIS3CAT, atorgant ajudes per un valor de 19,1 milions d'euros a diferents iniciatives de R+D sorgides dels àmbits de la Salut, l'Energia, la Mobilitat Sostenible i l'Alimentació.

Catalunya busca un canvi de model productiu i empresarial per enfrontar-se als reptes del futur. Per això aposta per la constant i fluïda transferència de mitjans i coneixement entre el seu teixit empresarial i productiu i els centres tecnològics i d’innovació, que fan del territori català una avantguarda mundial en molts sectors.

És sota aquest horitzó que, al febrer de 2014, la Generalitat va aprovar l'estratègia d'especialització intel·ligent RIS3CAT: Comunitats formades per empreses i agents del sistema de R+D i innovació català que aspiren a impulsar la innovació en els àmbits sectorials on Catalunya té avantatges competitius.

El programa RIS3CAT preveu un recorregut inicial de sis anys (2014-2020) i podrà comptar amb un pressupost de 75 milions d'euros, procedents en gran part dels fons europeus FEDER en suport a les polítiques públiques de R+D i Innovació, els quals serviran per mobilitzar més aportacions d'empreses privades i altres fonts.

Cada Comunitat està formada per un mínim de vuit membres, la meitat d'ells empreses. Els altres són centres tecnològics, de recerca, universitats o hospitals. L'intercanvi directe de coneixements entre empreses i centres de recerca tecnològica forma una estratègia enfocada a un creixement econòmic més intel·ligent, sostenible i integrador, que permeti generar nova activitat i nous llocs de treball. En total, són set els àmbits empresarials identificats per constituir les comunitats: Alimentació, Química, Energia i Recursos, Sistemes Industrials, Mobilitat Sostenible, Indústries del Disseny, Indústries de la Salut i Indústries basades en l'experiència. Conjuntament a aquests sectors, s'han definit sis àrees de desenvolupament tecnològic prioritari, on Catalunya té capacitats científic-tecnològiques pròpies: TIC, nano tecnologia, materials avançats, fotònica, biotecnologia i manufactura avançada.

Les Comunitats RIS3CAT representen la primera gran oportunitat a Catalunya per treure endavant importants apostes públic-privades de transformació empresarial. En aquest marc, la rica i variada base de capacitat i coneixement local resultarà finalment diferencial i comportarà un avantatge competitiu en el futur per a tot el territori.

La idea que subjau al naixement de les Comunitats és que en l'actual entorn empresarial, la competitivitat resideix en la col·laboració i en l'intercanvi constant i ràpid d'informacions, tècniques i dades. Avui dia, el principal propulsor de la innovació és l'aplicació de tecnologies disruptives i de nous coneixements, per tant, afavorir l'osmosi constant entre empreses i agents científics i tecnològics permet obrir noves oportunitats de mercat que poden (i han d’) arribar molt més enllà del territori de partida.

El més important és que no es tracta únicament de definir un horitzó i una estratègia a llarg termini, les Comunitats produiran una agenda concreta d'activitats dutes a terme per les empreses i les organitzacions que en elles participen. D'aquesta manera, es produirà la incorporació i l'aplicació efectiva i més ràpida de les tecnologies desenvolupades en els processos productius.

Aquest procés d'intercanvi constant de coneixement acabarà fecundant a tot l'entorn empresarial en el seu conjunt, creant noves oportunitats econòmiques i d'ocupació. Les Comunitats RIS3CAT, sens dubte, representen el principal instrument a Catalunya d'impuls a la innovació empresarial, són un agent de canvi que permetrà recollir els seus fruits en els propers anys.

ATENCIÓ: Nova convocatòria de Comunitats RIS3CAT 2016.

Ja pots conèixer les bases que regiran la nova convocatòria d’ajuts per a projectes de recerca, desenvolupament i innovació, emmarcats en la RIS3CAT i formalitzar la vostra candidatura.

Vols més informació? Comunitats RIS3CAT

Vols participar-hi? Contacta'ns.

Serveis relacionats

Posa't al mapa

Incorpora't al Barcelona & Catalonia Startup Hub i aconseguiràs multiplicar la teva visibilitat internacional