S'inicien les primeres Comunitats RIS3CAT, la innovació empresarial catalana