ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Un nou acord que escurça distàncies entre Catalunya i Singapur

Articles i altres publicacions

Un nou acord que escurça distàncies entre Catalunya i Singapur

A partir del mes de novembre les empreses catalanes veuran simplificada l'entrada dels seus productes i serveis a Singapur, després que hagi entrat en vigor el nou acord comercial entre la Unió Europea i el país asiàtic. Una oportunitat per seguir fent negoci al segon país destí de les exportacions catalanes al sud-est asiàtic.

21/11/2019

A partir d’aquest 21 de novembre entra en vigor un nou acord de lliure comerç entre la Unió Europea i Singapur amb l’objectiu de facilitar les relacions comercials i d’inversió entre els dos territoris. Tot i que el país asiàtic ja gravava els productes amb poques barreres aranzelàries, el nou acord facilitarà l’exportació de mercaderies europees eliminant els aranzels que encara eren vigents i equiparant certificacions, normatives fitosanitàries o etiquetatges entre les dues regions.

Malgrat que la major part de les mercaderies exportades ja no havien de pagar aranzels per entrar a Singapur, algunes empreses veuran simplificada l'entrada dels seus productes i serveis. Com se'n pot beneficiar l’empresa catalana del nou acord? Repassa els 9 punts clau:

 1. Les empreses catalanes podran oferir els seus serveis a Singapur amb més facilitat. Concretament sectors com els serveis financers, les telecomunicacions, el transport marítim, les TIC o els serveis ambientals disposaran de més oportunitats per establir-se al país asiàtic a través del reconeixement de les qualificacions del país d’origen
 2. Aspectes com l’etiquetatge o certificacions de seguretat ja no seran obstacles per productes com l’automoció, els productes electrònics o els productes carnis, làctics o vegetals
 3. La generació d’energies renovables també es veurà afavorida pel nou acord que contempla noves mesures per facilitar-ne l’exportació i la inversió
 4. El nou acord simplificarà i accelerarà els processos de duanes i millorarà la seguretat i la protecció de les cadenes de subministrament
 5. La propietat intel·lectual de les empreses catalanes també en surt enfortida. L’acord millora la protecció a Singapur de les empreses europees incloent-hi l’R+D o la producció de treballs artístics
 6. L’accés al mercat de Singapur serà més àgil per les petites empreses que veuran com es simplifiquen els procediments a les duanes. Per altra banda, s’estableixen nous requisits tècnics i proves de productes més compatibles amb les mesures europees
 7. Un dels punts forts del nou acord és la protecció dels drets laborals dels treballadors i el medi ambient a través de programes que validin que les empreses actuen de manera responsable
 8. Abans de l’acord, la major part dels productes manufacturats estaven exempts d’impostos aranzelaris. El nou marc consolidarà l’accés lliure eliminant els aranzels que encara eren vigents durant un període de cinc anys
 9. Productes com la fruita o els vins també se’n veuran afavorits. Singapur permetrà registrar les denominacions d’origen protegides a Europa per assolir-li el mateix nivell de protecció

Per altra banda, el nou acord també contempla la protecció de les inversions europees a Singapur mitjançant noves mesures. Amb l’objectiu de facilitar la inversió estrangera, el nou tractat substitueix els acords individuals entre el país asiàtic i els països europeus per un sol acord aplicable als 28 països de la Unió Europea. A més, el nou acord també vol garantir que els governs tractin els inversors estrangers de manera justa; nous mecanismes per resoldre disputes i protegeix el dret dels governs per fer noves regulacions.

A través de l’Oficina Exterior d’ACCIÓ a Singapur, les empreses catalanes poden conèixer més a fons com es poden veure beneficiades pel nou acord i de les oportunitats de negoci que poden tenir al sud-est asiàtic. “Singapur és l’entrada al continent asiàtic i té un ecosistema idoni que facilita l’entrada d’empreses estrangeres amb sectors destacats com el transport marítim, les tecnologies mèdiques o les solucions smart cities, entre d’altres”, apunta el seu director Jordi Maluquer.

El 2018 Singapur va ser el segon país destí de les exportacions catalanes al sud-est asiàtic, amb 1.649 empreses exportadores i 151 milions d’euros exportats, i de gener a agost de 2019 aquestes ja han augmentat prop d’un 20%. Pel que fa la tipologia de productes, les vendes catalanes són principalment en la perfumeria i cosmètica, aparells i material elèctric i plàstics.

Serveis relacionats

Pàgines relacionades