Un producte de qualitat és aquell que permet que es vengui a major preu sense perdre quota de mercat