ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Un producte de qualitat és aquell que permet que es vengui a major preu sense perdre quota de mercat

Articles i altres publicacions

El principal indicador de qualitat és el valor unitari de les exportacions. La definició d'aquest indicador és el quocient entre el valor de les exportacions en unitats monetàries i les unitats físiques de mesura de les mateixes.

16/12/2008

El principal indicador de qualitat és el valor unitari de les exportacions. La definició d’aquest indicador és el quocient entre el valor de les exportacions en unitats monetàries i les unitats físiques de mesura de les mateixes. Aquest és sense dubte l’indicador de qualitat de les exportacions més utilitzat a la literatura i la seva validesa es fonamenta en el fet que en un context de comerç internacional i mercats competitius, les diferències en el valor unitari de les exportacions reflecteixen diferències en la qualitat dels productes.

Es defineix un producte d’alta qualitat com aquell producte que posseeix una o més característiques addicionals que són valorades positivament pels compradors. Aquestes característiques que augmenten la disponibilitat a pagar pels productes poden ser mesurables físicament (velocitat, capacitat, dimensió, durada, etc.), poden ser intangibles (disseny, fiabilitat, flexibilitat, compatibilitat, etc.) o poden tenir a veure amb els serveis associats al producte (informació, instal·lació, manteniment, etc.). La característica més òbvia de la major qualitat d’un producte en mercats competitius és que permet que es vengui a majors preus sense perdre quota de mercat.