MJN Neuroserveis, innovació per conviure amb l’epilèpsia