Els cas d’Accexible i DKV: col·laboracions entre startups i grans empreses